Logowanie

Pamiďż˝taj, ďż˝ e loginem jest Twój adres e-mail. Hasďż˝a w SmodCMS sďż˝ przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Nie moďż˝na w zwiďż˝zku z tym hasďż˝a odzyskaďż˝, moďż˝na je jedynie zmieniďż˝. Jesli nie pamiďż˝tasz swojego hasďż˝a, uďż˝yj "przypominacza".

25.02.2020 // www.adamgladysz.pl/website